МЕНЮ

КАЛЕНДАР

Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ДОКУМЕНТЫ

Чтобы проверить регистрационные документы фонда, сделайте следующие шаги:
1. Зайдите на сайт министерства юстиции по ссылке – https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/
2. Выберите «Бесплатный запрос». Далее на этой странице внизу – поставьте отметку
«Юридическое лицо».
3. Введите в окошко для поиска код ЕГРПОУ — 41988837.

Витяг із статуту – БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД РОЗВИТКУ ІДЕЙ ТБІЛІСІ-КИЇВ»

Джерелами формування майна та коштів Фонду можуть бути:

4.5.1.  внески засновників та інших благодійників;

4.5.2.  кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

4.5.3.  надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань;

4.5.4.  пасивні доходи;

4.5.5.  дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;

4.5.6.  інші джерела, не заборонені законодавством України.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

установчими зборами засновників

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ   «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ФОНД РОЗВИТКУ ІДЕЙ ТБІЛІСІ – КИЇВ»

Протокол № 1 від 6 березня 2018 року

 СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД РОЗВИТКУ ІДЕЙ ТБІЛІСІ-КИЇВ»

     Івано-Франківськ – 2018 р.

  

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

   • БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД РОЗВИТКУ ІДЕЙ ТБІЛІСІ – КИЇВ» (надалі –Фонд) є благодійною організацією у формі благодійного фонду, що заснована та діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, та даного Статуту.
   • Повне найменування Фонду:
   • українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД РОЗВИТКУ ІДЕЙ ТБІЛІСІ – КИЇВ»;
   • англійською мовою: CHARITABLE ORGANISATION «CHARITABLE FOUNDATION «IDEAS DEVELOPMENT FUND TBILISI – KYIV»;
    • Скорочене найменування Фонду:
   • українською мовою: БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД РОЗВИТКУ ІДЕЙ ТБІЛІСІ – КИЇВ»;
   • англійською мовою: CO «CHARITABLE FOUNDATION « ZIDF TBILISI – KYIV».
    • Місцезнаходження Фонду: Івано-Франківська обл., село Вовчинець, вул. Місячна, буд. 18.
    • Фонд є благодійною, недержавною, неприбутковою організацією, тобто при здійсненні своєї діяльності не має на меті отримання прибутку.
    • Фонд засновано фізичними особами.
    • Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності нтересів та рівності прав учасників, відкритості, прозорості, добровільності та самоврядування.
    • Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, самостійно веде бухгалтерію, має власний баланс. Фонд має круглу печатку зі своїм найменуванням, а також може мати штампи, фірмові бланки, власну символіку, емблему, реквізити та інші атрибути юридичної особи, зразки яких затверджуються Виконавчим органом Фонду. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.
    • Фонд у встановленому порядку відкриває рахунки в банківських установах України.
    • Фонд від власного імені укладає договори, набуває особистих майнових та пов’язаних з ними немайнових прав, несе обов`язки, виступає у якості позивача та відповідача в судових органах.
    • За своїми зобов`язаннями Фонд відповідає усім належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення.
    • Держава та її органи не відповідають по зобов’язанням Фонду, так само, як і Фонд не відповідає по зобов’язанням держави та її органів.
    • Фонд може відкривати свої відділення, філії та представництва у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

   1. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги населенню України, обєднанням громадян, територіальних громад для сприяння їх законним інтересам  у сферах прав людини і громадянина та основоположних свобод, соціального захисту, соціального забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності, а також підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

2.2. Основна мета діяльності Фонду – здійснення благодійної діяльності у вигляді надання грантів на користь та в інтересах суспільства для підвищення його економічного, соціального, інтелектуального, інноваційного рівня, охорони здоров’я та інших сферах суспільства.

   • Для здійснення статутної мети Фонд у встановленому законом порядку вирішує наступні задачі та виконує такі завдання:

2.3.1. залучає кошти від благодійників – фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), юридичних осіб, інших благодійних організацій, у тому числі  міжнародних;

2.3.2. організовує управління зібраними коштами (благодійними ендавментами) з метою збереження та збільшення обсягу коштів, що використовуються для надання допомоги;

2.3.3. надає допомогу, розробляє та реалізує програми, що спрямовані на:

–  підтримку та розвиток приватного бізнесу в Україні у всіх сферах економіки;

–  стимулювання ведення домашнього господарства;

–  допомогу та підтримку соціально незахищених верств населення та фінансування соціальних проектів;

– допомогу та підтримку сільського господарства;

–  підтримку інноваційних проектів (в тому числі теплозбереження, відновлювальна енергетика та інше);

– відновлення та розвиток ірригаційних зрошувальних систем, аквакультури;

–  іншіх програм та проектів, які направлені на виконання основної мети діяльності фонду;

2.3.4. організовує та/або проведить конференції, семінари, лекції та інші заходи не заборонені законом;

2.3.5. надає інформаційну підтримку діяльності фонду у засобах масової інформації та мережі інтернет задля створення позитивного іміджу та привернення уваги суспільства до фонду та його діяльності;

   • Фонд здійснює благодійну діяльність за такими основними формами:

2.4.1. Надання одноразової фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги (в тому числі надання грантів).

2.4.2. Надання систематичної фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги.

2.4.3. Фінансування конкретних цільових програм.

2.4.4. Надання допомоги на підставі укладених договорів (контрактів) про благодійну діяльність.

2.4.5. Дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання (користування) об’єктів власності.

2.4.6. Надання допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності працівників Фонду або осіб, залучених Фондом на договірних засадах, набувачам.

2.4.7. Прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва.

2.4.8. Участь у наданні грантів, інших благодійних пожертв і фінансової допомоги фондам громад, а також сприяння наданню такої допомоги фондам громад від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій;

2.4.9. Сприяння меценатській діяльності, обміну і поширенню інформації, пов’язаних з метою і цілями Фонду;

2.4.10. Участь у дорадчих органах, громадських обговореннях, консультаціях, експертизі нормативно-правових актів, а також заходах з моніторингу та оцінки, що стосуються мети і цілей Фонду;

2.4.11. Надання дозволу на використання своєї назви, емблеми, символіки.

2.4.12. Публічний збір благодійних пожертв.

2.4.13. Управління благодійними ендавментами.

2.4.14. Виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності.

2.4.15. Проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

2.5. Фонд встановлює та підтримує контакти і зв’язки (у тому числі міжнародні) з юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань.

3.      ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ФОНДУ

3.1. Відповідно до статутних завдань Фонд має право:

3.1.1. здійснювати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, що є як резидентами, так і нерезидентами України;

3.1.2. відкривати банківські рахунки;

3.1.3. управляти благодійними ендавментами (наприклад, розміщувати зібрані благодійні внески на строкові банківські депозити, цінні папери з метою їх збереження та збільшення);

3.1.4. самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування; визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної діяльності;

3.1.5. затверджувати та реалізовувати власні благодійні програми – комплекси благодійних заходів, спрямованих на вирішення цілей та задач Фонду;

3.1.6. підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Фонду;

3.1.7. у встановленому чинним законодавством порядку набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо;

3.1.8. представляти інтереси та захищати права набувачів благодійної допомоги;

3.1.9. об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;

3.1.10. обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як зарубіжних країн, так і України;

3.1.11. бути учасником (членом) інших благодійних організацій;

3.1.12. вносити пропозиції та порушувати клопотання перед органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно досягнення цілей і виконання статутних завдань Фонду;

3.1.13. укладати у встановленому законом порядку з українськими і зарубіжними юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечить статутній діяльності Фонду;

3.1.14. здійснювати контроль за цільовим використанням наданої благодійної допомоги (гранту, тощо) у тому числі на користь третіх осіб;

3.1.15. утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії та представництва.

3.1.16. формувати апарат працівників для здійснення повсякденної роботи;

3.1.17. залучати для виконання своїх цілей та задач фахівців та експертів з відповідних галузей;

3.1.18. поширювати інформацію про діяльність Фонду, популяризувати власні ідеї, цілі, задачі;

3.1.19. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації;

3.1.20. популяризувати своє ім’я (назву), символіку тощо;

3.1.21. мати інші права згідно з чинним законодавством України.

3.2. Фонд зобов’язаний:

3.2.1. дотримуватися всіх вимог чинного законодавства;

3.2.2. забезпечити відповідність своєї діяльності зазначеним статутним завданням та цілям;

3.2.3. надавати органам державної влади і місцевого самоврядування, а також широкому колу суспільства вільний доступ до своїх звітів, інформації щодо проектів, що було реалізовано, інших документів, що характеризують діяльність Фонду.

   • Учасники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» та чинним законодавством України.

4.      ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ФОНДУ.

   • У власності Фонду може перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане та/або набуте на законних підставах.
   • Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
   • Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
   • Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
   • Джерелами формування майна та коштів Фонду можуть бути:

4.5.1. внески засновників та інших благодійників;

4.5.2. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

4.5.3. надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань;

4.5.4.  пасивні доходи;

4.5.5. дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;

4.5.6. інші джерела, не заборонені законодавством України.

   • Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.
   • Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці працівників Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

4.8. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

   • Розмір адміністративних витрат на утримання Фонду та забезпечення його діяльності не може перевищувати 20 відсотків від загального обсягу доходів Фонду в поточному році.

 

 

5.      ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ

   • Фонд самостійно веде оперативний та бухгалтерський облік, а також статистичну звітність в порядку та об’ємах, встановлених чинним законодавством України. Фонд подає звіти про свою діяльність державним органам відповідно до законодавства України, вносить податкові та інші обов’язкові платежі до бюджету у встановлені законом строки.
   • Фонд звітує про використання пожертвувань та інших цільових внесків для виконання його статутних завдань.
   • Фонд зберігає бухгалтерську звітність, а також первісні бухгалтерські документи, які підтверджують надання благодійних послуг. Фонд також зберігає укладені угоди, договори, акти виконаних робіт чи наданих послуг, внутрішні документи (протоколи, накази тощо) та іншу документацію.
   • Фонд оприлюднює звіти про склад органів управління, джерела походження коштів і майна, а також про напрямки їх використання згідно з діючим законодавством України.
   • Фонд може вимагати спеціальні звіти від осіб, що отримали від нього благодійну допомогу, про використання указаної допомоги.

 

6.  УЧАСНИКИ ФОНДУ

   • Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права), що поділяють програмні принципи та Статут Фонду, виконують рішення органів управління Фонду та приймають участь у його діяльності (надалі за текстом –Учасники).
   • Всі засновники Фонду є його учасниками.
   • Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками Фонду.
   • Особи, які не є засновниками Фонду, можуть бути прийняті до складу учасників Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом та описаному нижче.
   • Фонд самостійно веде реєстр своїх учасників. Для учасників – юридичних осіб реєстр містить інформацію щодо повної назви організації, її реєстраційного коду та юридичної адреси. Для учасників – фізичних осіб в реєстрі вказується повне ім’я особи, дата народження, індивідуальний код платника податку та адреса. Реєстр завіряється Виконавчим органом Фонду та його печаткою.
   • Рішення про прийняття в учасники Фонду, а також рішення про вихід з числа учасників Фонду приймається та ухвалюється Загальними зборами учасників Фонду. Прийняття або вихід з числа учасників Фонду фізичної особи здійснюється на підставі її письмової заяви на ім’я Виконавчого органу Фонду. Прийняття або вихід з числа учасників Фонду юридичної особи здійснюється на підставі рішення відповідного органу управління такої особи про вступ до або вибуття з числа учасників Фонду та офіційного листа з заявою на ім’я Виконавчого органу Фонду.
   • Загальні збори Фонду можуть ухвалити рішення про прийняття фізичної або юридичної особи до учасників Фонду за умови, якщо відповідна особа:

6.7.1. визнає положення установчих документів Фонду;

6.7.2. визнає мету діяльності та завдання Фонду;

6.7.3. сприятиме діяльності Фонду.;

6.7.4.  сплачує членські внески, розміри яких затверджуються на загальних зборах засновників.

   • Учасники Фонду – юридичні особи – реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.
   • Участь у Фонді може бути припинено за рішенням Загальних зборів Фонду без згоди виключеного в наступних випадках:

6.9.1. при недотриманні учасником статутних вимог Фонду;

6.9.2. при несплаті вступного внеску або несплаті членських внесків в порядку, встановленому Правлінням Фонду;

6.9.3. вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги;

6.9.4. вчинення інших дій, які суперечать програмним принципам, внутрішнім та статутним документам Фонду;

6.9.5. невиконання учасником Фонду своїх посадових обов’язків.

   • Учасники Фонду мають право:

6.10.1. брати участь у статутній діяльності і заходах Фонду;

6.10.2. отримувати звіти Фонду;

6.10.3. брати участь у діяльності органів управління Фонду відповідно до його Статуту;

6.10.4. звертатися до органів управління Фонду з запитами стосовно його діяльності, отримувати усні та письмові пояснення;

6.10.5. вільно припиняти членство у Фонді.

   • Учасники Фонду зобов’язані:

6.11.1. виконувати вимоги Статуту і рішення органів управління Фонду;

6.11.2. сприяти вирішенню цілей та задач Фонду;

6.11.3. брати участь у встановленому порядку в заходах, які проводяться Фондом;

6.11.4. не допускати дій, які дискредитують чи можуть дискредитувати Фонд, або задають йому збитки;

6.11.5. подавати на запит органів управління Фонду інформацію, необхідну для виконання його мети і статутних завдань;

6.11.6. популяризувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду.

 

7.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

7.1. Для забезпечення діяльності Фонду створюються такі органи управління:

Загальні збори учасників Фонду;
Виконавчий орган Фонду;
Наглядова рада Фонду.
7.1.1. Вищим орган управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду (надалі – Загальні збори).
7.1.2. Виконавчим органом управління Фонду, який здійснює поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-господарської діяльності є Директор Фонду.

7.1.3. Контролюючі функції здійснює Наглядова рада, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради, які обираються Загальними зборами. У разі, якщо Фонд має не більше десяти учасників, Наглядова  рада не створюється. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами Фонду.

 

   1. Загальні збори учасників Фонду

8.1. Збори скликаються Директором Фонду за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

8.2. Позачергові Збори можуть бути скликані Директором Фонду за власною ініціативою, а також на письмову вимогу учасників або Наглядової ради Фонду. Директор Фонду зобов’язаний протягом розумного строку з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Зборів, з порядком денним,запропонованим учасниками, Наглядовою радою Фонду або самим Директором Фонду. Учасники мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом розумного строку Директор Фонду не виконав зазначеної вимоги, учасники мають право самі скликати Збори відповідно до вимог чинного законодавства.

   • Про дату і час проведення Зборів та порядок денний учасникам Фонду повідомляється Директором завчасно. У Загальних зборах мають право брати участь усі учасники Фонду.
   • До виключної компетенції Зборів Фонду належить:

8.4.1. затвердження Статуту Фонду, а також внесення змін та доповнень до Статуту;

8.4.2. затвердження благодійних програм Фонду;

8.4.3. обрання та відкликання Директора Фонду, Наглядової ради Фонду;

8.4.4. визначення основних напрямів діяльності Фонду;

8.4.5. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

8.4.6. затвердження звітів Наглядової ради щодо цільового використання коштів і майна Фонду;

8.4.7. затвердження звітів Директора Фонду про результати роботи Фонду і виконання благодійних програм за минулий рік та звітів про результати фінансово-господарської діяльності Фонду;

8.4.8. ухвалення рішень про прийняття осіб до складу учасників Фонду, а також про виключення осіб зі складу учасників Фонду

   • На розгляд Зборів можуть бути винесені будь-які інші питання щодо діяльності Фонду.
   • Загальні збори учасників Фонду є правомочними при участі в їх роботі не менше половини учасників Фонду.
   • При голосуванні на Зборах кожний учасник Фонду (його представник) має один голос.
   • Питання, зазначені у п. 8.4. цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що мають у сукупності 3/4 голосів від загальної кількості учасників, які беруть участь у Зборах Фонду. Рішення щодо інших питань приймається простою більшістю голосів учасників, які беруть участь у Зборах.
   • Рішення, прийняті на Зборах Фонду, оформлюються Протоколом Зборів, що підписується головою Зборів та секретарем Зборів.
   • Учасники мають право призначити для участі у Зборах своїх представників. Повноваження представника учасника підтверджуються довіреністю, виданою відповідно до чинного законодавства. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Фонд. Учасник Фонду має право передати свої повноваження по Зборах іншому учаснику чи його уповноваженому представнику.
   • Повноваження Загальних зборів, які не віднесенні законодавством України до їх виключної компетенції, можуть бути делеговані Директору Фонду та його заступнику.

 

9.  ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ФОНДУ

9.1.  Директором може бути фізична особа, громадянин України, яка має повну дієздатність.

Директор є вищою посадовою особою Фонду, очолює фонд, здійснює керівництво його поточною діяльністю, відповідає за ефективність роботи Фонду, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Фонду та Наглядовій раді й забезпечує виконання їх рішень.

9.2. Директор діє від імені Фонду у порядку та межах повноважень, встановлених законодавством та Статутом Фонду.

9.3. Директор Фонду затверджується рішенням Загальних зборів учасників Фонду строком на три роки, після завершення якого директор може бути переобраний.

9.4. До компетенції директора належить:

9.4.1. виконання рішень Загальних зборів учасників;

9.4.2. розробка та затвердження річних планів та бюджету Фонду відповідно до благодійних програм, прийнятих Загальними зборами;

9.4.3 скликання Загальних зборів;

9.4.4. представництво інтересів Фонду в усіх закладах, підприємствах, організаціях усіх форм власності, органах державної влади та управління, а також у взаємодії з благодійниками та набувачами допомоги, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

9.4.5. право першого підпису в фінансових та юридичних документах;

9.4.6. укладення від імені Фонду угод, договорів, контрактів та інших правочинів, підписання актів виконаних робіт та наданих послуг,

9.4.7. видача доручень;

9.4.8. відкриття рахунків у банківських та інших фінансових установах; організація обліку діяльності Фонду, бухгалтерського обліку, статистичної звітності у порядку, встановленому законодавством України;

9.4.9. прийняття та звільнення працівників Фонду, встановлення посадових окладів, заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень та  штрафів;

9.4.10. затвердження положень про структурні підрозділи Фонду;

9.4.11. підписання витягів з протоколів Загальних зборів учасників Фонду;

9.4.12. інші дії та заходи, спрямовані на досягнення статутних цілей і виконання завдань Фонду.

9.5. Рішення директора стосовно оперативної та поточної діяльності Фонду оформлюються в печатній формі у вигляді наказів, розпоряджень тощо.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ФОНДУ.

10.1. Наглядова рада може бути створена рішенням Загальних зборів учасників Фонду.

10.2. У випадку, якщо кількість учасників Фонду не перевищує 10 (десяти) осіб, Наглядова рада може не створюватися.

10.3. Наглядова рада здійснює розпорядчі та контролюючі функції в Фонді.

10.4. Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається Зборами Фонду.

10.5. Директор Фонду не може входити до складу Наглядової ради.

10.6. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради.

10.7. Відповідальність за належне повідомлення членів Наглядової ради про проведення позачергового засідання несе Голова Наглядової ради.

10.8. Наглядова рада Фонду:

10.8.1. здійснює контроль за цільовим використанням коштів і майна Фонду;

10.8.2. проводить ревізії фінансової діяльності Фонду;

10.8.3. подає на затвердження Зборам річний звіт про свою діяльність;

10.8.4. здійснює попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Фонду;

10.8.5. проводить аналіз дій Виконавчого органу Фонду щодо управління Фондом;

10.8.6. здійснює організацію проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансової діяльності Фонду та інших юридичних осіб, утворених за рішенням Зборів Фонду;

10.8.7. затверджує внутрішні нормативні документи Фонду;

10.8.8.  виступає з ініціативою проведення позачергових Зборів Фонду;

10.8.9.  здійснює контроль за цільовим використанням майна та коштів Фонду, призначених для здійснення благодійної діяльності.

10.8.10. здійснює контроль за дотриманням порядку надання грантів;

10.8.11. вирішує інші питання діяльності Фонду в межах повноважень, наданих їй Зборами. Наглядова рада уповноважена приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь більше половини її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх та оформлюються відповідними протоколами чи постановами. Принцип голосування: один член Наглядової ради – один голос.

10.9. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається Зборами Фонду.

10.10. Голова Наглядової ради:

10.10.1. керує роботою Наглядової ради;

10.10.2. скликає засідання Наглядової ради;

10.10.3. головує на засіданнях Наглядової ради;

10.10.4.  керує підготовкою матеріалів і проектів рішень для обговорення на засіданнях Наглядової ради;

10.10.5. вносить питання для обговорення на засіданнях Наглядової ради;

10.10.6. підписує протоколи засідань Наглядової ради і внутрішні нормативні документи, прийняті Наглядовою радою;

10.10.7. здійснює іншу діяльність у межах додатково наданих Зборами Фонду  повноважень.

10.11. Правління та працівники Фонду зобов’язані надавати у розпорядження Наглядової ради всі документи, матеріали та особисті пояснення, необхідні для здійснення контролю.

 

11.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ.

   • Зміни та/або доповнення до Статуту Фонду приймаються Загальними Зборами учасників у відповідності до розділу 8 цього Статуту.
   • Внесення змін до Статуту оформляється викладенням Статуту Фонду у новій редакції.
   • Про зміни та/або доповнення Статуту Фонду останній зобов’язаний повідомити відповідні органи державної реєстрації у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

 

   • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
    • Діяльність Фонду здійснюється на принципах повної прозорості та відкритості.
    • Основні відомості про Фонд та його діяльність мають розміщуватися на його персональному сайті. Усі ресурси сайту Фонду, мають бути відкритими для будь якої зацікавленої особи. На сайті може бути розміщена щонайменше наступна інформація:

12.2.1. нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Фонду;
12.2.2. річні зіти про діяльність Фонду;

12.2.3.  відомості про засади фінансової політики Фонду;

12.2.4. стандарти відносин з особами, що фінансують діяльність Фонду.

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО

ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

13.1. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.

13.2.  При реорганізації Фонду його права та обов’язки переходять до його правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

13.3 Фонд ліквідується:

13.3.1. за рішенням Загальних Зборів засновників Фонду;

13.3.2.  на підставі рішення суду або господарського суду;

13.3.3.   з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

13.4.  Ліквідацію Фонду провадить ліквідаційна комісія, яка призначається Зборами, а у випадках припинення діяльності Фонду за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Фонду.

13.5.  З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Фондом.

13.6. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

   1. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

14.1. Фонд у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

14.2. Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

14.3. Фонд може засновувати або вступати в міжнародні організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних заходів.

14.4. Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників фонду для участі в освітніх та культурологічних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

 

   1. ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ФОНДУ

15.1. Державна реєстрація, філій та/або представництв Фонду здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.2. Філії та/або представництва Фонду підлягають державній реєстрації без надання їм статусу юридичної особи.
15.3. Філії та представництва Фонду діють на підставі статуту (положення), що приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Загальними зборами Фонду. Положення про філії, представництва Фонду не повинні суперечити Статуту Фонду.

 

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

16.1. Фонд є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.

16.2. Фонд створено на невизначений строк.

16.3. Питання щодо діяльності Фонду, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Фонду.